SCHÜCO ADS 70.HI

Aluminijska ulazna vrata Schüco ADS 70.HI (High Insulation) povezuje izvanrednu termoizolaciju sa prednostima Schüco ADS sustav vrata. Različit dizajn dozvoljava mnogobrojne varijante konstruiranja za vanjske građevine, primjerice u verziji SL (Soft Line), Residential Line (RL) ili kao Heavy Duty vrata (HD). Zahvaljujući dodatnoj opremi može se koristiti kao multifunkcionalna vrata i umrežiti u sigurnost i automatizaciju zgrade.

Konfigurator vrata A.B.S.

SKU: Gold-light-16-1 Kategorije: ,

Opis

Sistem ADS 70.HI se koristi za izradu vrata i fiksnih stijena. To je sistem profila sa prekinutim toplinskim mostom, osnovne ugradbene dubine 70 mm, minimalne vidljive širine dovratnika 61 mm. Prekid toplinskog mosta postiže se pomoću politermidnih (PT) stega koje omogućuju površinsku obradu prije ugradnje u profil, ili poliamidnih (PA) koje omogućuju površinsku obradu nakon ugradnje u profil. Stege krila su dilatacione, tj. omogućuju kompenzaciju dilatacijskog pomaka uslijed temperaturnih razlika unutarnje i vanjske strane profila.

Karakteristike sustava:

 • Uska vizualna širina profila od 147 mm
 • Moguće rješenje ravnog praga za gradnju bez barijera
 • Mnogobrojne varijante izvedbi: 1-/2-krilni, sa unutrašnjim i vanjskim otvaranjem, antipanik-vrata
 • U kombinaciji s odgovarajućim staklom, distancerom i pragom, sistem može postići ukupni koeficijent prolaza topline vrata Ud< 1.45 W/m2K.
 • Profili krila vrata bez smicanja spoja
 • Udobna visina prolaza do 2500
 • Protuprovalna zaštita do klase RC3
 • Maks. težina krila 150 kg
 • Maks. 500.000 ciklusa ispitivanja u skladu s EN 12400
 • Moguća izrada obrtnog profila krila
 • Moguća gradnja krila vrata gdje ispuna prekriva krilo
 • Moguća integracija u Schüco fasadne sustave

Karakteristike sistema

 • kvaliteta materijala, DIN EN 573: EN-AW 6060
 • masa krila: 160 kg, verzija HD 200 kg
 • moguća debljina stakla: 8-52 mm
 • debljina stijenke profila: 2,2 mm.
 • topl. izolativnost, prosječno : Uf=2,1 W/m2K
 • mogućnost motornog pogona i automatskog upravljanja, skrivenog okova
 • otvaranje sa skrivenim okovom 100º-180º, 3D podešavanje panta +/- 3 mm

Karakteristike sistema prema HRN EN 14351:

 • otpornost na udar vjetra, HRN EN 12210: klasa C3
 • vodonepropusnost, HRN EN 12208: klasa 5A
 • zrakopropusnost, HRN EN 12207: klasa 2
 • protuprovalnost, HRN ENV 1627: WK3
 • zaštita od buke, HRN EN 4109: 48 db (uz odg. staklo)
 • mehanička izdržljivost, HRN EN 12400: klasa 5 (klasa 6, verzija
  HD)

Brošura

Schuco ADS 70. HIADS 70.HI Brošura vrata